MORAWKA to nazwa górskiej rzeki przepływającej przez Stronie Śląskie oraz osiedla mieszkaniowego, które powstało na jej brzegu w latach 1948-1953. Osiedle MORAWKA to dobry przykład planowania przestrzennego, które czerpało jeszcze z teorii planistycznych dwudziestolecia międzywojennego. Jako mieszkaniec tego osiedla nie mogłem oprzeć się pokusie wykorzystania tak charakterystycznej i znamiennej dla tego miejsca nazwy jaką jest MORAWKA.

"Morawka" to także tytuł czasopisma wydawanego w latach 80 na terenie Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych przy udziale pacjentów. Jest to dla mnie inspiracja żeby w przyszłości, jeśli nastąpi rozwój firmy, stworzyć miejsca pracy dla części pacjentów. Praca jest bardzo ważna w procesie zdrowienia osób chorych psychicznie.

Obecne prototypy wykonała firma ATIC z WrocławiaPROJEKTANT:  Aleksander Pięta; www.olekpieta.com