MORAWKA to firma, która powstała z dwóch pasji -do dizajnu i do fotografii. Projektowanie było moim marzeniem od dziecka, realizowanym poprzez studia architektury aż do założenia firmy projektującej i produkującej własne lampy. Z boku zawsze kroczyła fotografia i zamiłowanie do tworzenia filmów, dzięki której przez wiele lat miałem okazje pracować w uznanych studiach postprodukcyjnych przy tworzeniu filmów i reklam. Ostatnim elementem, który złaczył obie pasje są nie mniej ukochane góry a konkretnie Wschodnie Sudety dokąd przeprowadziłem się po wielu latach mieszkania w dużym mieście. Tutaj, a konkretnie w Stroniu Śląskim na osiedlu Morawka, zrodził się pomysł na produkcję ekologicznych lamp, otaczające zaś góry są nieustającym źródłem inspiracji dla filmowych i fotograficznych wyzwań.
Aleksander Pięta
OSIEDLE MORAWKA wybudowane w Stroniu Śląskim przez Rosjan w  latach 1948-1952 dla pracowników kopalni uranu w Kletnie i Janowej Górze. Osiedle jest dobrym przykładem planowania przestrzennego czerpiącego jeszcze z doświadczeń i teorii planistycznych okresu przedwojennego. Przypominało małe miasteczko z wszystkimi podstawowymi funkcjami tak jak inne budowane przez Rosję radziecką osiedla lub miasta związane z przemysłem, albo z tajnymi pracami naukowymi. Po zamknięciu kopalni osiedle zostało przekształcone w największy na Dolnym Śląsku szpital psychiatryczny. Wraz z przeniesieniem szpitala do nowych budynków, większość osiedla odzyskało charakter mieszkalno usługowy.
MORAWKA rzeka przepływająca przez Stronie Śląskie, lewy dopływ Białej Lądeckiej.